جهت حمل بار های سنگین تز از 3 تن تا 10 تن از کامیونهای

911

1921

1924

و نظایر اینها که اصطلاحا ده تن ( تک)  نامیده می شوند استفاده میگردد.

طول این خودرو ها نزدیک به 6 متر بوده و تردد آنها داخل شهر ممنوع بوده و در تهران از 9 شب تا 6 صبح قادر به تردد میباشند.

To contact us:

Phone: 77839090

Fax: 77255554

E-mail: info@sayyadbar.com

 

برای اطلاع از هزینه حمل و نقل بار  از تهران به ساير شهرهاي ايران با تلفنهای

22883477

22930950

88446844

88461615

77255554

77839090

22301200

تماس حاصل فرمائید.

Sayyad Bar                                       صیاد بار

Welcome to Sayyad Bar website.          به وب سایت صیاد بار خوش آمدید.

کلیه حقوق این مجموعه طبق قوانین نرم افزاری متعلق به سایت صیاد بار می باشد.

© 2003 - 2012 Sayyadbar.com

HomeContact UsIntra City TransportationInter City TransportationDownloadsAdvice