جهت بارگیری وسایل حمل و نقل بین شهری

کارگر

جهت حمل بار بین شهری    مجهز به پتو و وسایل بسته بندی

Text Box: وانت

جهت حمل بار بین شهری     مجهز به پتو و وسایل بسته بندی جهت لوازم منزل و اداری   جهت حمل بارهای سنگین تر از 2.5 تن توصیه نمی شود

خاور( مخصوص و اطاق چوبی)

Text Box: جهت حمل بار بین شهری 	مخصوص بارهای سنگین تر از حجم خاور

وسایل تا حجم تا10تن

جهت حمل بار بین شهری    مخصوص بارهای سنگین تر از حجم  ده تن

وسایل بالاتر از 10تن

جهت حمل بار بین شهری    شامل تریلی (تریلر) کمپرسی و سایر وسایل حمل و نقل سنگین

سایر

حمل و نقل برون شهری

Sayyad Bar                                       صیاد بار

Welcome to Sayyad Bar website.          به وب سایت صیاد بار خوش آمدید.

کلیه حقوق این مجموعه طبق قوانین نرم افزاری متعلق به سایت صیاد بار می باشد.

© 2003 - 2012 Sayyadbar.com

HomeContact UsIntra City TransportationInter City TransportationDownloadsAdvice

در این قسمت به معرفی خدماتی که جهت جابجائی بین شهری  استفاده می شود، می پردازیم.